For more information

Follow WeChat public accounts

Address: Industrial Cluster Area, Shengao Town, Jiangyan District, Taizhou City, Jiangsu Province Tel:0523-80771866
Fax:0523-80771879
Web:
www.ty-graindryer.com
E-mail:tianyu@ty-graindryer.com

400-156-1088

CONTACT US

National free hotline:

At present, Jiangsu Tianyu's sales network has covered Jiangsu, Zhejiang, Jiangxi, Shandong, Shanxi, Henan, Hebei, Hunan, Hubei, Guangdong, Guangxi, Hainan, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Anhui, Sichuan and so on,  more than 20 major grain-producing regions.

Address: Industrial Cluster Area, Shengao Town, Jiangyan District, Taizhou City, Jiangsu Province  
Tel:0523-80771866
Fax:0523-80771879
Web:
 www.ty-graindryer.com
E-mail:tianyu@ty-graindryer.com

Follow WeChat

public accounts

For more

information